Direct to content
Ministry for Foreign Affairs of Finland

Shtetasit e huaj që udhëtojnë për në Finlandë - Embassy of Finland, Pristina : Services : Visa

EMBASSY OF FINLAND, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 19, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Tel. +381 38 737 000, E-mail: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Font_normalFont_bigger
 

Shtetasit e huaj që udhëtojnë për në Finlandë

Hyrja në Finland dhe qëndrimi atje i shtetasve të huaj është subjekt i dispozitave të Aktit Finlandez për të Huaj dhe Rregullorës së Shengenit.

Shtetasit e vendeve të huaja, janë të detyruar të paraqesin vizën (viza vendase).

Ambasada finlandeze në Prishtinë, Sektori i vizave - Orët e hapjes:

 • Martë 10.00–12.00
 • Mërkurë 10.00–12.00
 • Enjte 10.00–12.00, 14.00–15.00 

Numri i telefonit (9.0010.00): 038 723 723
E-mail:  visa.pri@formin.fi

Kombësitë e huaja janë të lutura të aplikojnë për vizë në misionin më të afërt Finlandez. Në shtetet ku Finlanda nuk ka një mision, një vend tjetër i Shengen-it mund ta përfaqësojë Finlandën në cështjën e vizave.

Ju duhet të aplikoni për vizë më herët se sa data juaj e planifikuar për udhëtim sepse është shumë e rëndësishme që të ketë kohë të mjaftueshme për procesimin e aplikimit për vizë.

Procesi i aplikimit tuaj merr diku rreth 15 ditë. Aplikimi duhet të dorëzohet personalisht në Ambasadë.

Për vizë Schengen duhet të aplikoni në Ambasadën apo Konzullatën e vendit të destinacionit tuaj kryesor. Në qoftë se asnjë nga vendet nuk është destinimi juaj kryesor atëherë ju duhet të aplikoni në Ambasadën apo Konsullatën e vendit të destinacionit tuaj të parë.

Ju duhet të keni një termin të caktuar për të dorëzuar aplikimin tuaj. Terminin mund ta bëni duke thirrur Ambasadën nga e Hëna deri të Enjten nga ora 9.00–10.00. Numri i telefonit është 038 723 723.

Dokumentet e nevojshme per aplikim

1. Formulari i aplikimit të vizës

Formulari që duhet të jetë komplet i plotësuar dhe i nënshkruar (pdf).

2. Një fotografi tuajën

Një foto e madhësisë së fotos së pasaportës

Ju lutem kini parasysh kërkesat:

 • Fotografia nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj, 47mm e gjatë dhe 36mm e gjerë, me   
 • Prapavijë të bardhë apo ngjyrë shumë e qelët, të jetë e qartë dhe mirë e fokusuar.
 • Personi në foto duhet të jetë duke shikuar  në drejtim të kamerës (jo profil) me shprehje neutrale (pa buzëqeshje) me sy të hapur dhe të dukshëm.

3. Pasaporta (Valide)

Pasaporta duhet të jetë valide së paku tre (3) muaj pas udhëtimit tuaj (pas kthimit në vendlindje)

4. Sigurimin e udhëtimit

Sigurimi i udhëtimit duhet të mbulojë gjithë qëndrimin tënd në Finlandë (ju duhet të jeni të siguruar nga data që niseni e deri në datën kur ktheheni në Kosovë).

 • Sigurimi duhet të mbulojë gjithë zonën e Shengenit.
 • Dëmshpërblimi i sigurimit duhet të jetë së paku 30,000 Euro dhe duhet të ju sigurojë juve në rast të ndonjë sëmundje të papritur apo aksident (përfshirë këtu edhe kthimin prapa ne vendlindje) dhe të përfshijë transportin për në shtëpi në rast të vdekjes. 

5. Dokumentet tjera shtesë

 • Certifikata e Lindjes
 • Certifikata e Martesës
 • Deklarata e Bashkësisë Familjare
 • Prova të mjeteve të mjaftueshme për jetesë
 • Kontratën e punës dhe konfirmimin e pushimit nga punëdhënësi
 • Certifikatën e pagesës së taksave nga punëdhënësi, apo dokument të pagesës së kontributeve në Kursimet Pensionale të Kosovës- Trust për 6 muajt e fundit
 • Ftesa, mund të jetë e shkruar në formë të lirë por që duhet të përfshijë detajet e organizatës apo personit që ju fton, gjithashtu duhet të ketë të shkruar datën e lindjes tuaj, adresën, numrin e pasaportes si dhe qëllimin dhe kohëzgjatjen e vizitës tuaj. Nëse vizita është vizitë private, do të ishte mirë të përmendej se cila është mardhënja në mes të të ftuarit dhe atij që ju fton, psh. nëse ai/ajo është një shok, bashkëshort apo kushëri. Ju lutem kini parasysh se ftesa nuk është garancion që ju do të merrni vizën.
 • Pronarët e bizneseve duhet të kenë certifikatën e regjistrimit të biznesit
 • Studentët duhet të kenë kartelën e studentit ose kopjen e regjistrimit në universitet dhe indeksin e studentit, të nënshkruar dhe të vulosur nga universiteti
 • Turistët duhet të kenë dëshmi të akomodimit (p.sh. konfirmimin e rezervimit të hotelit) dhe detajet e rezervimit (p.sh. planin e udhëtimit)
 • Personat që udhëtojnë për shkaqe mjekësore duhet të kenë certifikatë nga mjeku në Kosovë/ apo certifikatë nga institucioni mjeksor që konfirmon që trajtimi mjeksor është i nevojshëm. Dëshmia e parapagesës për mjekimin si dhe dëshmia e akomodimit gjatë qëndrimit atje janë të nevojshme gjithashtu.
 • Vizitat zyrtare duhet të kenë ftesën zyrtare me emër e dërguar nga një instituticion i BE-së ose nga ndonjë shtet antarë i Shengenit, ftesë e cila duhet të përmbajë informacione mbi atë se kush i mbulon shpenzimet gjatë vizitës si dhe një letër nga autoriteti kosovar që konfirmon që aplikuesi eshtë antarë i delegacionit zyrtar.

6. Miratimi Prindëror për fëmijët e mitur

Nëse fëmijët e mitur planifikojnë të udhëtojnë të pashoqëruar nga prindërit apo kujdestari, ata duhet të kenë miratimin e prindit.

7. Intervista

Ambasada apo Konsullata gjithashtu mund të ju intervistojë për t’ju pyetur për qëllimin e vizitës tuaj.

Është shumë e rëndësishme që ju të vini për intervistë në terminin që ju e keni rezervuar. Në rast se nuk mund të vini në terminin e rezervuar; ju duhet ta anuloni atë. Anulimi duhet të bëhet një ditë më herët deri në orën 12.00. Për ta anuluar terminin, dërgoni një email në visa.pri@formin.fi

8. Nënshkrimi

Duke e nënshkruar formularin ju jeni përgjegjës për saktësinë e informatave që ju i keni dhënë. Ju duhet të nënshkruani formularin personalisht. Nëse formulari është i panënshkruar, apo dikush tjetër e ka nënshkruar në vendin tënd atëherë ky formulari do të refuzohet.

Pagesa e shërbimit per vizë bëhet në Ambasadë.

© Embassy of Finland, Pristina | About this site | Contact information