Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Pristina : Tietoa Kosovosta

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Puh. +383 38 737 000, S-posti: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maatiedosto Kosovo

Suhteet

Kosovossa Suomella on käytössään kaikki ulkopoliittisen toiminnan instrumentit: perinteinen diplomatia ja sen ohella sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta, kehitysyhteistyö sekä täysimääräiset kansalaispalvelut. Instrumentit täydentävät toisiaan ja suurlähetystöllä on keskeinen rooli synergian tuojana eri toimijoiden välillä. Lisäkosketuspintaa maiden välille tuo Suomessa asuva, noin 8 000 henkilön kosovolaisyhteisö.

 

Suomen ja Kosovon kahdenväliset suhteet ovat lämpimät ja läheiset. Suomen tunnettavuus ja hyvä maine Kosovossa pohjautuvat paljolti presidentti Martti Ahtisaaren toimintaan YK:n erityisedustajana. Ahtisaaren johdolla laadittu suunnitelma Kosovon valvotusta itsenäisyydestä (Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, ns. ”Ahtisaaren suunnitelma”) on Kosovon tasavallan ja sen 15. kesäkuuta 2008 hyväksytyn perustuslain kulmakivi.

 

Elisabeth Rehn työskenteli Kosovossa vuosina 1995–1997 ollessaan ihmisoikeustarkkailijana entisen Jugoslavian alueella. Myös Olli Rehnin työ laajentumiskomissaarina toi Suomelle tunnettavuutta Kosovossa, samoin kuin valtioneuvos Harri Holkerin työ YK:n pääsihteerin erityisedustajana Kosovossa vuosina 2003-2004.

 

Suomen yhteystoimisto perustettiin Kosovoon kesällä 1999. Suomi tunnusti Kosovon itsenäisyyden maaliskuussa 2008, ja yhteystoimisto muutettiin suurlähetystöksi 1.2.2009. Samalla solmittiin viralliset diplomaattisuhteet. Pitkään edustustoa johti Pristinassa väliaikainen asiainhoitaja ja suurlähettiläs oli akkreditoitu Bulgariasta Sofiasta. Suurlähetystön taso korotettiin suurlähettilään johtamaksi suurlähetystöksi 1.9.2015. Suomi on toiminut alusta lähtien aktiivisesti kriisiavun, kehitysyhteistyön sekä sotilaallisen- ja siviilikriisinhallinnan alueilla.

Kehitysyhteistyö

 

Kosovo on edelleen hauras valtio. Oikeusvaltion heikkous on maan suurin yhteiskunnallista kehitystä hidastava haaste. Suomi on ollut aktiivisesti tukemassa Kosovoa vuodesta 1999 lähtien. Kehitysyhteistyöhankkeet olivat alkujaan humanitaarista apua. Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön toimeenpanoa on ohjannut Länsi-Balkanilla vuoden 2013 loppuun ulottuva Länsi-Balkanin kehityspoliittinen puiteohjelma. Vuodesta 2014 alkaen Suomen kehitysyhteistyö Länsi-Balkanilla keskitetään yksinomaan Kosovoon. Suomen kahdenvälinen tuki Kosovolle vuosina 2014–2016 on noin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain.

 

Suomen Länsi-Balkanin kehityspoliittisen puiteohjelman painopistealueita ovat olleet vakaus ja turvallisuus, kauppa ja kehitys, ympäristö sekä yhteiskunnallinen kestävyys. Nykyiset projektit keskittyvät erityisesti työllisyyteen sekä kauppaan ja kehitykseen. Parhaillaan käynnissä olevat hankkeet liittyvät Kosovon kaupankäyntikapasiteetin ja yrittäjyyden tukemiseen, diasporan investointien lisäämiseen, metsätalouden kehittämiseen sekä paikallishallinnon ja talouskehityksen tukemiseen serbikunnissa, Suomi rahoittaa myös Kosovon YK-toimistojen yhteishanketta, joka kehittää viranomaistyötä lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa. Lisäksi edustuston kautta tuetaan vuosittain kosovolaisia kansalaisjärjestöjä noin 150 000 eurolla.  

 

Kosovo kuuluu EU:n rahoittaman Twinning-toiminnan piirin. Tällä hetkellä Suomi on toteuttamassa kuutta Twinning-hanketta Kosovossa. Projektit liittyvät turvallisuussektorin koulutukseen, opetussektorin kehittämiseen, rajaturvallisuuteen, paluumuuttoon, tilastopalveluihin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseen. Suomi on tarjonnut asiantuntemusta myös TAIEX -projekteihin sekä useisiin Euroopan komission rahoittamiin teknisen avun hankkeisiin.

Rauhanturvaaminen

Suomella on aktiivinen rooli Kosovon rauhanturvaamisessa ja siviilikriisinhallinnassa. Suomalaisten rauhanturvaajien osallistuminen KFOR-joukkojen (NATO Kosovo Force) toimintaan alkoi elokuussa 1999. Alussa rauhanturvajoukon vahvuus oli noin 820 sotilasta, mikä on laskenut noin 20 sotilaaseen. 

 

Siviilikriisinhallinta

 

Suomalaistoimijoiden määrällisesti suurin panos Kosovossa on kanavoitu EU:n siviilikriisinhallintaoperaatio EULEXin kautta. EULEXissa suomalaisia on toiminut erityisesti poliisissa ja oikeussektorin asiantuntijoina kuten tuomareina, syyttäjinä sekä vankeinhoidon ja rajavalvonnan asiantuntijoina. Myös muissa kansainvälisissä elimissä, kuten Etyjissä ja YK-järjestöissä, työskentelee Suomen lähettämiä asiantuntijoita.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen keskuskauppakamari ja Kosovon kauppakamari solmivat yhteistyösopimuksen tammikuussa 2010. Suomen ja Kosovon kaupallis-taloudelliset suhteet ovat käytännössä olemattomat. Suomi ei ole investoinut Kosovoon, ja yritykset eivät ole kiinnostuneita Kosovon markkinoista. Kosovolla on lukuisia rakenteellisia ongelmia taloudessaan, ja liiketoimintaympäristö on ongelmallinen monin tavoin. Korruptio on kuitenkin suurin este taloussuhteiden kehitykselle.

 

Edustuston tavoitteena on pitkällä aikavälillä parantaa suomalaisyritysten toimintamahdollisuuksia Kosovossa. Tämä tarkoittaa suomalaisosaamisen esiintuomista ja markkinointia esimerkiksi vierailujen yhteydessä. Käynnissä olevien kehitysyhteistyöhankkeiden puitteissa voidaan edistää suomalaisyritysten tunnettavuutta eritoten maa- ja metsätaloussektoreilla.

 

Team Finland -tiimi toimii Kosovossa joustavasti paikallisiin olosuhteisiin sopeutettuna. 

 

Suomalaiset, suomen kieli

Suurin osa Kosovossa asuvista suomalaisista on eri kansainvälisten järjestöjen työntekijöitä, jotka asuvat väliaikaisesti maassa. Lisäksi monilla Suomessa asuvilla Kosovossa syntyneillä on Suomen kansalaisuus. Osa heistä on palannut takaisin Kosovoon. 

Sopimukset

Ensimmäinen Suomen ja Kosovon kahdenvälinen sopimus allekirjoitettiin tulliyhteistyöstä kesäkuussa 2010. Jugoslavian aikaiset kaksinkertaisen verotuksen estämistä ja kansainvälistä maantieliikennettä koskevat sopimukset astuivat voimaan vuonna 2011. Takaisinottosopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2011.

 

Lokakuussa 2013 Kosovo ja Suomi allekirjoittivat rikostorjuntaa koskevan yhteistyösopimuksen.

Vierailut

 

Hyvä tietää

Asemapaikan sijainti

Kosovo sijaitsee Kaakkois-Euroopassa Balkanin niemimaalla. Naapurimaita ovat etelässä Makedonia, pohjoisessa Serbia, lännessä Montenegro ja lounaassa Albania.

 

Kosovon maasto on pääosin vuoristoista, ja korkeimmat huiput nousevat yli kahteen ja puoleen kilometriin.

Asuminen, asunnot

Asuntojen vuokramarkkinat ja -käytännöt vaihtelevat kaupungeittain ja asuinalueittain. Kiinteistövälitysyhtiöitä on monia. Lisäksi omistajat vuokraavat asuntoja suoraan. Asuntoja on mahdollista vuokrata kalustamattomina tai kalustettuina.

 

Suuri kansainvälisten työntekijöiden määrä on nostanut vuokria, mutta vuokrataso on kuitenkin selvästi Suomea halvempi. Asuntojen taso vaihtelee merkittävästi. Lisäksi toistuvat sähkökatkot ovat ongelma monilla alueilla. Varsinkaan kerrostaloissa ei ole generaattoreita. Vettä on saatavilla ympäri vuorokauden, mutta katkot vedenjakelussa ovat yleisiä. Pienemmissä kaupungeissa ja kylissä vedenjakelu on Pristinan aluetta epävarmempaa.

Autot

Julkinen liikenne on kehittynyt viime vuosina ja on melko kattava, mutta reiteistä ja aikatauluista voi olla hankala löytää tietoa muilla kuin paikallisilla kielillä. Oma auto voi olla tarpeellinen. Suomalainen ajokortti on voimassa Kosovossa. Auton omistajalla on normaalikäytännön mukaisesti oltava ajoneuvon rekisteröinti- tai omistusasiakirjat. Omalla tai vuokratulla autolla maahan saapuessa tulee huomioida että ”vihreä kortti” ei ole voimassa Kosovossa. Rajalla on ostettava erillinen pakollinen kosovolainen liikennevakuutus. Suomalaisen autovakuutuksen voimassaolo on syytä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Kosovon rekisterikilvillä varustetulla autolla ajaminen Pohjois-Kosovossa tai Serbiassa ei ole suositeltavaa.

 

Autonvuokraus on mahdollista (muun muassa Europcar, Hertz, yksityiset yritykset). Vuokrausta tehdessä täytyy tarkistaa vakuutusten kattavuus.

 

Tieverkostoa rakennetaan parhaillaan. Hidastavia tietöitä lukuun ottamatta päätiet ovat enimmäkseen melko hyvässä kunnossa, mutta liikenne on osittain arvaamatonta – liikennepoliisi kuitenkin valvoo ja myös sakottaa, erityisesti ylinopeuksista.

 

Pimeällä liikuttaessa erityisenä vaarana ovat jalankulkijat ja ilman valoja liikkuvat hitaat ajoneuvot, lähinnä erilaiset traktorit. Lumi ja liukkaus yllättävät joka talvi, ja koska useimmat autoilijat käyttävät kesärenkaita läpi vuoden, onnettomuusriski on silloin korkea.

 

Auton huolto on ongelmallista, koska tarpeellisia varaosia joudutaan monissa tapauksissa tuomaan naapurimaista. Talvirenkaiden käyttöä suositellaan talvella. Bensa-asemia on paljon, mutta bensan laatu vaihtelee.

Hankinnat

Muutamien Pristinan keskustassa ja keskustan ulkopuolella olevien supermarkettien tuotevalikoima on hyvä. Tarjonta on kasvanut viime vuosina, mutta erikoistuotteita on yhä saatavilla rajoitetusti. Erikoisruokavalioita noudattavat eivät välttämättä löydä kaikkia tuotteita Kosovosta.

 

Monet Kosovossa myytävistä tuotteista, kuten vaatteetja CD- ja DVD-levyt, ovat piraatteja. Pristinassa on muutamia kansainvälisiä vaateketjuja.
 
Kaupat sulkevat ovensa useimmiten kello 20–22 välillä. Kulmakaupat voivat olla auki myöhempäänkin. Erikoisliikkeet sulkevat ovensa aiemmin. Päivittäistavarakaupat ovat auki myös sunnuntaisin.

 

Alkoholia myydään niin supermarketeissa kuin pienissä kulmakaupoissa. Tupakointi on hyvin yleistä ja tupakkatuotteita myydään kaupoissa ja kioskeilla.

Ilmasto

Kosovossa vallitsee mannerilmasto suurine lämpötilanvaihteluineen. Talvet ovat pitkiä ja kylmiä ja kesät kuumia ja kuivia. Lunta voi sataa marraskuusta huhtikuuhun asti. Kevät ja syksy ovat yleensä lyhyitä, koska myös touko- ja syyskuussa lämpötilat yltävät usein hellelukemiin.

 

Kosovossa on noin 270 aurinkoista päivää vuodessa. Keskimääräinen sademäärä syksyllä on noin 180 millilitraa ja kesällä noin 130 millilitraa kuukaudessa.

 

Talvikuukausina ilmansaasteet ja huono ilmanlaatu ovat suuri ongelma erityisesti Pristinassa.

Joukkoliikenne

Kosovossa on yksi kansainvälinen lentokenttä Pristinassa, minne liikennöivät muun muassa Austrian Airlines, Adria Airways, Swiss, Turkish Airlines, Norwegian, SAS ja Air Berlin.

 
Junaliikenne on hyvin vähäistä. Pristinan ja Pejan väliä liikennöi päivittäin kaksi junaa suuntaansa ja Pristinan ja Makedonian pääkaupungin Skopjen välillä päivittäin yksi juna suuntaansa.

Linja-autot ovat yleinen kulkuväline sekä maan sisäisessä että alueellisessa liikenteessä. Lippujen hinnat ovat edullisia. Lippuja voi ostaa linja-autoasemilta tai usein myös suoraan linja-autosta.

 

 • Kosovon sisäisen ja alueellisen liikenteen aikatauluja: BalkanViator
   

Pristinassa ja muissa suurimmissa kaupungeissa liikennöi paikallisbusseja. Usein linja-auton kyytiin voi nousta myös muualta kuin varsinaisilta pysäkeiltä. Hinnat ovat halpoja.

 
Linja-autoa kätevämpi matkustusvaihto on usein taksi, jotka ovat hyvin edullisia. Pristinassa perustaksa alkaa 1,50 eurosta ja muualla maassa useimmiten eurosta. Matkustajien kannattaa käyttää taksimittarillisia takseja. Taksin voi tilata myös puhelimitse.

Juomarahat

Juomarahan antamisesta ei ole selkeitä sääntöjä Kosovossa. Taksimaksun pyöristäminen tasasummaan on tavallista. Juomarahaa on kohteliasta jättää noin kymmenen prosenttia laskun loppusummasta.

Jätehuolto

Jätteet viedään kaduilla oleviin jäteastioihin. Keräysastioita ei ole. Pullot ja tölkit voi laittaa jäteastiaan erillisessä pussissa, jolloin yksityisen kierrätystoiminnan harjoittajien on helppo poimia ne mukaansa.

Kansalliset vapaapäivät

 • 1. tammikuuta: uusi vuosi
 • 7. tammikuuta: ortodoksinen joulupäivä
 • 17. helmikuuta: itsenäisyyspäivä
 • 9. huhtikuuta: perustuslain päivä
 • katolinen pääsiäissunnuntai ja -maanantai: (päivämäärä vaihtelee)
 • ortodoksien pääsiäissunnuntai ja -maanantai (päivämäärä vaihtelee)
 • 1. toukokuuta: vappu
 • 9. toukokuuta: Eurooppa-päivä
 • Ramadanin alkamispäivä (päivämäärä vaihtelee)
 • Bajram (Eid al-Fitr) – Ramadanin paaston loppumispäivä (päivämäärä vaihtelee)
 • Kurban bajram (Eid al-Adha, päivämäärä vaihtelee)
 • 25. joulukuuta: katolinen joulupäivä

Kirjallisuus

 • Why Angels Fall: A Journey Through Orthodox Europe from Byzantium to Kosovo / Victoria Clark. Palgrave Macmillan, 2000.
 • Religion and the Politics of Identity in Kosovo / Gerlachus Duijings. C Hurst & Co Publishers Ltd, 2000.
 • Kosovo: What Everyone Needs to Know / Tim Judah. Oxford University Press, 2008.
 • Kosovo / Gail Warrander and Verena Knaus, Bradt Travel Guides, 2011.
 • Kosovo: A Short History / Noel Malcolm. New York: New York University Press, 1998.
 • Kosova Express – A Journey in Wartime / James Pettifer. University of Winsconsin Press, 2005.

Kodinhoitoapu

Kodinhoitoapua, kuten tilapäistä siivous- ja lastenhoitoapua, on tarjolla edullisesti. Palveluntarjoajista saa vinkkejä kysymällä esim. naapureilta, vuokranantajalta tai talonmieheltä. Varsinaista siivousapua tarjoavia firmoja ei juurikaan ole. 

Koulut ja opiskelu

Yksityiset päiväkodit ja koulut

 

Pristinassa on useita englanninkielisiä, amerikkalaiseen akkreditointijärjestelmään kuuluvia peruskouluja ja lukiota vastaavia kouluja.

 

International Learning Group (ILG), Kosovo on kansainvälisten työntekijöiden lapsille tarkoitettu kansainvälinen koulu ja esikoulu, joka seuraa Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen opetussuunnitelmien vaatimuksia. Opetusta järjestetään myös pienemmille lapsille, kokonaisuudessaan koulu tarjoaa opetusta 2–13-vuotiaille.

 

 

Pristina High School keskittyy lukio-opetukseen, mutta koulu tarjoaa myös valmentavaa opetusta vuosikursseille 6–8 lukio-opintoja varten. Koulu perustuu amerikkalaiseen opetussuunnitelmaan ja opettajat ovat amerikkalaisia.

 

 

American School of Kosova on amerikkalaista opetussuunnitelmaa noudattava koulu, jossa on erityisesti kosovolaisia oppilaita. Sillä on myös englanninkielinen päiväkoti. 

 

 

Korkeakoulut 

 

Heinäkuussa Pristinassa ja Mitrovicassa järjestetään kansainvälisiä kesäyliopistoja. Pristinan kesäyliopiston opetusohjelmaan kuuluu myös albanian kielen kursseja.

 

 

American University of Kosovo Germia-puiston lähellä Pristinassa kuuluu amerikkalaiseen akkreditointijärjestelmään ja sieltä valmistuvat saavat todistuksen myös Rochester University of Technologysta.

 

 

Kielikurssit

 

Vieraita kieliä voi opiskella British Councilissa ja Ranskan kulttuurikeskuksessa. Albaniaa, serbiaa ja muita vieraita kieliä voi opiskella yksityisissä kielikouluissa, joita on paljon ympäri kaupunkia. Myös yksityisopetus on mahdollista.

Käymälät

Julkisia käymälöitä ei ole, mutta lähes kaikissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa on WC. Käymälöiden taso vaihtelee.

Lemmikit

Tuotaessa lemmikkieläimiä Kosovoon kannattaa voimassaolevat säännökset tarkastaa paikallisilta viranomaisilta, esimerkiksi Kosovon suurlähetystöstä Tukholmasta.

Liikennekäyttäytyminen

Kosovon autokanta kasvaa koko ajan. Varsinkin Pristinassa liikennettä on paljon ja se ruuhkautuu usein, koska kaupunkien keskustoja ei ole suunniteltu nykyisille automäärille.

 

Liikenneonnettomuuksia on paljon ja vierailijoiden tulisi olla varovaisia liikenteessä. Kaupungeissa ja valtateillä ajetaan usein ylinopeutta ja riskiohitukset ovat yleisiä. Maaseudulla tiet voivat olla hyvin heikossa kunnossa. Uusia teitä kuitenkin rakennetaan tällä hetkellä paljon.

Majoitus

Hotelli- ja majoitustarjonta on laaja. Kaupunkien ulkopuolella on runsaasti halvempia motelleja. Pristinassa ja Prizrenissä on useita hostelleja. Myös yksityishenkilöt vuokraavat asuntojaan paljon matkailijoille.

Mitat ja painot

Kosovossa on käytössä metrijärjestelmä.

Muutot

Rahtitavaran kuljetus on mahdollista meri-, maa- ja lentorahtina. Merirahtia voidaan lähettää tai vastaanottaa esimerkiksi Kreikan, Albanian, Montenegron ja Kroatian satamiin. Muuttokuljetukset Kosovoon ovat naapurimaita huomattavasti kalliimmat.

Pankit

Useimpien pankkien automaateista voi nostaa rahaa Visalla, Visa Electronilla ja Mastercardilla. Käteistä käytetään yhä paljon, vaikka kortit ovat yleistymässä. Suurimmissa kaupoissa voi yleensä maksaa kortilla.

 

Western Union -rahalähetyspisteitä on kaupungeissa.

Parturi-kampaamot

Parturi-kampaamoliikkeitä on runsaasti. Hinnat ovat huomattavasti halvempia kuin Suomessa.

Posti

Kosovon postiyhtiö PTK hoitaa postin ulkomaille. Suomeen posti kulkee alle viikossa. Postinjakelu on melko luotettavaa, mutta Kosovossa ongelmia tuottavat epäselvät kadunnimet. Kaikki Serbian kautta kulkeva posti ei päädy perille Kosovoon.

Puhelimet

Kosovon maakoodi on +383. Matkapuhelinoperaattorit saattavat kuitenkin yhä käyttää myös joko Monacon +377 tai Slovenian +386 verkkoja ja kiinteässä puhelinverkossa Serbian +381 ja Slovenian +386 maakoodeja. Paikallisen SIM-kortin hankinta on helppoa ja halpaa. Prepaid-liittymät ovat suosittuja. 3G-liittymä on myös saatavilla.

 

 

Jos valitsee IPKO:n tai Valan operaattoriksi suomalaiseen matkapuhelinliittymään, hinnat ovat samat kuin EU-maiden välillä.

Pukeutuminen

Kosovolaisten pukeutuminen ei pääpiirteiltään juuri poikkea Länsi-Eurooppalaisesta pukeutumisesta.

 

Vaikka enemmistö kosovolaisista on muslimeja, huivit naisilla ovat harvinaisia. Uskonto ei juuri näy katukuvassa.

Pysäköinti

Pristinassa on halpoja vartioituja parkkialueita. Useimmiten paikalliset pysäköivät autonsa sinne, missä on tilaa. Usein autoja parkkeerataan muun muassa jalkakäytäville.

Ravinto

Kosovon albaanien ruokakulttuuri on saanut paljon vaikutteita erityisesti turkkilaisesta keittiöstä ja siinä on paljon yhteistä muiden alueen maiden kanssa. Kosovolainen ruoka on varsin lihapitoista, mutta kasviksiakin tarjotaan paljon. Öljyä ja suolaa käytetään suomalaiseen ruokaan verrattuna huomattavasti enemmän.

 

Pristinassa on paljon hyvätasoisia ravintoloja, baareja ja kahviloita. Etenkin italialaisvaikutteisten ravintoloiden määrä on huomattava. Pristinassa on myös monia etnisiä keittiöitä sekä muutamia kasvisruokaravintoloita. Ravintoloiden hintataso on Suomen hintatasoa alhaisempi.

Rekisteröity parisuhde

Asenteet samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin ovat pääosin kielteisiä, vaikka laissa homo- ja lesbosuhteet sallitaan. Samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröinti ei ole mahdollista.

Suomi-kuva

Suomi-kuva on Kosovossa myönteinen. Suomi tunnetaan muun muassa teknologiasta ja korkeatasoisesta koulutuksesta. Presidentti Martti Ahtisaaren työ Kosovossa tunnustetaan laajasti.

Sähkövirta

Sähkövirran jännite on yleisesti 220 volttia (50Hz).

Terveydenhuolto

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. Kosovossa tarvittavat rokotukset on syytä tarkistaa Suomen terveysviranomaisilta ennen matkaa.

 

Yleinen hätänumero Kosovossa on 112, mutta avun saaminen on epävarmaa erityisesti Pristinan ulkopuolella. Hätätilanteessa voi hakeutua lähimpään sairaalaan, mutta terveydenhoitopalvelujen taso vaihtelee.

 

Julkiset sairaalat eivät vastaa länsimaista tasoa. Varsinkin Pristinan alueella on lukuisia yksityisiä sairaaloita.   

Turvallisuus

Kosovo on melko turvallinen kohde, ja kosovolaiset ovat hyvin vieraanvaraista väkeä. Mielenilmauksia ja protesteja esiintyy Pristinassa ajoittain, mutta tämä ei juuri vaikuta yleiseen turvallisuuteen. Pohjois-Kosovossa saattaa toisinaan esiintyä levottomuuksia. Normaalia varovaisuutta tulee noudattaa, erityisesti taskuvarkaiden ja liikenteen suhteen.

Valokuvaaminen

Mikäli ottaa lähikuvia ihmisistä julkisilla paikoilla, on siihen kohteliasta pyytää lupa. Raja-alueilla ja sotilaskohteissa kuvaaminen on normaalisti kielletty.

Valuutta

Kosovossa on käytössä euro. Serbienklaaveissa ja Pohjois-Kosovossa käytetään pääasiassa Serbian dinaareja, mutta eurotkin hyväksytään yleensä maksuvälineeksi.

Vapaa-aika

Pristinassa on yksi isompi puisto, Germia, joka on suosittu virkistyspaikka. Kaupungissa on myös kuntosaleja, tennisklubeja ja joogasaleja. Lisäksi ympäri maata löytyy maauimaloita, mutta veden laatu on usein huono.

 

Patikointiin Kosovo tarjoaa kauniit puitteet. Merkittyjen reittien määrä kasvaa koko ajan. Esimerkiksi Pejan lähellä olevassa Rugovan laaksossa on merkittyjä patikointireittejä, joissa pääsee helposti nauttimaan vuoristomaisemista. Myös opastettuja retkiä on tarjolla runsaasti.

 

Pristinan ohella muista kaupungeista muunmuassa Prizren, Mitrovica ja Dakovica ovat kiinnostavia kohteita.

Muuta

Jos on saapunut Kosovoon muualta kuin Serbiasta, eikä passissa ole Serbian maahantuloleimaa, rajan ylitys Kosovosta suoraan Serbiaan ei ole mahdollista, vaan maasta tulee poistua muuta kautta.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Pristina

Päivitetty 17.12.2014

© Suomen suurlähetystö, Pristina | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot