Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Pristina: Suomi Kosovossa: Sotilaallinen kriisinhallinta

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Puh. +383 38 737 000, S-posti: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kokonaisvaltainen kriisinhallinta

Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintatoimintaan on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomi osallistuu aktiivisesti sekä sotilaalliseen että siviilikriisinhallintaan ja eri järjestöjen (YK, EU, Nato) kautta toteutettavaan kriisinhallintaan.

Suomen osallistumisessa kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan pyritään keskittymään Suomen kannalta merkityksellisiin kriisialueisiin, joilla panoksemme avulla on saavutettavissa lisäarvoa, ja joissa voidaan tukea sopivalla tavalla kriisinhallintaa kulloinkin toteuttavien tahojen toimintaa.

Kansainväliseen siviilikriisinhallintaan Suomi osallistuu päämääränään edistää kohdealueiden kehitystä kohti oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioitusta, demokratiaa, hyvää hallintoa ja toimivaa kansalaisyhteiskuntaa. Siviilikriisinhallinnan pääasiallinen toimintamuoto on siviiliasiantuntijoiden lähettäminen Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen operaatioihin.

Kosovossa Suomi on läsnä osana Naton johtamia KFOR-joukkoja (Kosovo Force) sekä EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiota EULEX:ia.

Suomen osallistuminen KFOR-joukkoihin

1
Pristina, Kosovo (kuva: puolustusvoimat)

KFOR vastaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) sotilaallisista osista. Monikansallisten, Naton johtamien KFOR-joukkojen ensisijaisena tehtävänä on Kosovon tilanteen vakauttaminen, toiminta turvallisen ympäristön luomiseksi ja pakolaisten paluumuuton helpottaminen.

Suomella on aktiivinen rooli Kosovon rauhanturvaamisessa ja siviilikriisinhallinnassa. Suomalaisten rauhanturvaajien osallistuminen KFOR -joukkojen (NATO Kosovo Force) toimintaan alkoi elokuussa 1999. Alussa rauhanturvajoukon vahvuus oli noin 820 sotilasta. Nykyisin KFOR-joukoissa toimii 20 suomalaista sotilasta.

Siviili-sotilasyhteistyön edistäminen on ollut tärkeä osa suomalaisten joukkojen toimintaa Kosovossa. Tällä toiminnalla edistetään paikallista kehitystä tukemalla muun muassa väestöryhmien työllistymistä, vesihuoltoa, terveydenhoitoa ja koulujen kunnostamista. Kosovon itsenäistymisen myötä KFOR-joukot ovat tukeneet Kosovon turvallisuusjoukkojen (Kosovo Security Force, KSF) perustamista.

EU:n oikeusvaltio-operaatio EULEX Kosovo

EULEX Kosovo on EU:n suurin siviilikriisinhallintaoperaatio, jonka tarkoituksena on tukea Kosovon viranomaistoiminnan kehittämistä. EULEX Kosovo käynnistyi vuoden 2008 lopulla ja operaatiossa on enimmillään toiminut yli 2000 kansainvälistä asiantuntijaa. Määrä on kuitenkin pienentynyt vuosien aikana ja nykyisin toimintaan osallistuu noin 400 asiantuntijaa.

Mission tehtävänä on auttaa Kosovon viranomaisia kansainvälisten standardien mukaisen, itsenäisen ja monietnisen poliisi-, oikeus-, rajavalvonta- sekä tullijärjestelmän luomisessa. Pyrkimyksenä on vahvistaa tarkkailun, ohjauksen ja neuvonnan kautta Kosovon viranomaisten valmiuksia vastata itse omien instituutioidensa toiminnasta.

Suomi osallistuu operaatioon tällä hetkellä yhdeksällä asiantuntijalla. Operaation katsotaan saaneen paljon aikaan esimerkiksi poliisivoimien sekä oikeussektorin kehittämisessä. Missio on luonteeltaan tekninen, mutta sillä on myös ns. monitorointi- ja neuvonantajarooli sekä eksekutiivista toimivaltaa.

EULEXin mandaattia on jatkettu vuoteen 2018 asti. Prioriteetteina ovat järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastainen toiminta ja oikeusvaltion kehittäminen. Keskeisenä haasteena on operaation toimeenpanevien tehtävien siirtäminen vähitellen Kosovon omille viranomaisille ja aseman vakiinnuttaminen Pohjois-Kosovossa.

© Suomen suurlähetystö, Pristina | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot