Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Pristina: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Tel. +383 38 737 000, E-post: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 15.11.2010

Frivilligorganisationerna får 22 miljoner för utvecklingssamarbete

Utrikesministeriet har beviljat sammanlagt 22 miljoner euro i projektstöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete för perioden 2011-2013. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen tog beslutet den fjärde november.

Med årets beslut beviljades 7,8 miljoner euro för år 2011, 8,0 miljoner för år 2012 och 6,2 miljoner för år 2013. Ifjol beviljades 24,5 miljoner euro.

Mest stöd får Afrika

Nästan hälften av det nu beviljade stödet, det vill säga 10,9 miljoner euro går till projekt som genomförs i Afrika. Ungefär 40 %, d.v.s. 9,0 miljoner euro, går till Asien och 7 % (1,4 miljoner) till Latinamerika.

Av sektorerna var det utbildning och undervisning samt hälsovårdsprojekt som fick mest stöd. Bland de projekt som beviljades stöd hänför sig många till sektorerna ”övrig samhällsstruktur och service”, ”offentlig förvaltning” och ”medborgarsamhället”.

Totalt beviljades 93 projekt och 72 organisationer stöd. Av projekten är 52 stycken nya. Bland stödmottagarna finns 8 organisationer som inte tidigare beviljats stöd. På basis av de ansökta och beviljade summorna godkändes denna gång 51 %. Organisationerna meddelas per post.

Ny ansökningsomgång på våren

Ansökningsomgången för frivilligorganisationernas projektstöd för år 2012 börjar på våren. Ansökan utlyses i de största dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet och på utrikesministeriets webbsidor.

Ansökningsomgången behandlas vid nästa seminarium för frivilligorganisationer som äger rum på våren 2011. Om närmare tidpunkt informeras senare på ministeriets webbplats.

Närmare upplysningar: chefen för enheten för frivilligorganisationer Okko-Pekka Salmimies, tfn (09) 1605 6365, eller ambassadrådet Marjatta Laires, tfn (09) 1605 6434, e-post fornamn.efternamn@formin.fi

pdfFörteckning över organisationer som beviljats stöd i ansökningsomgången 2011 (PDF, 14 kbyte)

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.11.2010


© Finlands ambassad, Pristina | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter