Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Den nya befolkningsdatalagen förpliktar utomlands bosatta finländare att uppdatera sina personuppgifter - Finlands ambassad, Pristina : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Tel. +383 38 737 000, E-post: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 1.3.2010

Den nya befolkningsdatalagen förpliktar utomlands bosatta finländare att uppdatera sina personuppgifter

Den nya befolkningsdatalagen förpliktar utomlands bosatta finländare att uppdatera sina personuppgifter genom att anmäla om förändringar till befolkningsdatasystemet som upprätthålls av magistraterna i Finland.

Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) som trädde i kraft den första mars förpliktar finländska medborgare som är bosatta utomlands att omedelbart anmäla om ändringar i sina personuppgifter som skett under vistelsen utomlands, såsom barns födelse, ingående av äktenskap, skilsmässa, namnändring osv.

Också för att kunna ansöka om pass är villkoret att sökande har en finsk personbeteckning och att uppgifterna i befolkningsdatasystemet är à jour.

Handlingar som ändrade uppgifter grundar sig på kan skickas antingen till magistraten i den senaste hemkommunen eller till närmaste finländska beskickning i det nya hemvistlandet. Utländska handlingar måste lämnas in i original eller i officiellt bestyrkt kopia. De ska också vara legaliserade och översatta till finska, svenska eller engelska.

Denna skyldighet gäller inte finländska medborgare som bor i Sverige, eftersom deras uppgifter förmedlas och granskas enligt avtal mellan folkbokföringsmyndigheterna. Personer med både finskt och svenskt medborgarskap uppmanas dock att på eget initiativ meddela om ändringar i sina uppgifter.

Närmare uppgifter

magistraternas webbplats finns Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands. Anvisningarna finns på finska, svenska, engelska och tyska. Information om befolkningsdatalagstiftningen finns på statens författningsdatabank Finlex.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 26.2.2010


© Finlands ambassad, Pristina | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter