Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kehitysyhteistyö Kosovossa - Suomen suurlähetystö, Pristina : Suomi ja Kosovo : Kehitysyhteistyö Kosovossa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Puh. +381 38 737 000, S-posti: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kehitysyhteistyö Kosovossa

Suomen kehitysyhteistyö Kosovossa alkoi vuonna 1999. Toimintaa ohjaa Suomen kehityspoliittinen ohjelma. Vuodesta 2014 alkaen Suomen kehitysyhteistyö Balkanilla on keskittynyt Kosovoon.

Suomen kahdenvälinen tuki Kosovolle vuosina 2015–2016 on vajaa 2 miljoonaa euroa vuosittain.

Kahdenvälisten hankkeiden ohella Suomi tukee kosovolaisia kansalaisjärjestöjä niin sanotun paikallisen yhteistyön määrärahasta (PYM) sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen työtä Kosovossa.

Yhteistyön tavoitteet

Kansainvälisen yhteisön päätavoitteet Länsi-Balkanilla ovat EU-lähentyminen, kestävän talouskasvun edistäminen sekä alueellinen vakaus ja turvallisuus. Suomi tukee näiden tavoitteiden toteutumista diplomaattisen toiminnan, sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan sekä kehitysyhteistyön keinoin. Kosovo kuuluu ODA-kelpoisiin (Official Development Assistance) alemman keskitulon maihin.

Hankeyhteistyössä otetaan huomioon seuraavat periaatteet:

  1. jatkuvuus

  2. täydentävyys muihin toimijoihin nähden

  3. omistajuus: kunnioitetaan kumppanimaan omia prioriteetteja, edellytetään kehitystahtoa, käydään vuoropuhelua

  4. avun tehokkuus.

Kosovo kuuluu maihin, jotka saavat EU komission IPA-instrumentin (Instrument for Pre-accession Assistance) kautta laajentumistukea. Tuki keskittyy erityisesti Kosovon valtionhallinnon rakentamiseen sekä alueelliseen yhteistyöhön. Tämä sekä muiden avunantajien ohjelmat otetaan huomioon suunniteltaessa Suomen suoraa tukea. Harmonisointia edustavat myös yhteistyöhankkeet, kuten avunantajien yhteisrahastot.

Strategiset painopisteet Kosovossa

Suomen tuen painopisteitä Kosovossa ovat olleet vakaus ja turvallisuus, yhteiskunnallinen kestävyys, ympäristö, kauppa ja kehitys.

Yhteiskunnallinen kestävyyden teema sisältää hyvän hallinnon, demokratian, kansalaisyhteiskunnan, tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien edistämisen. Hyvän hallinnon piirissä on tuettu Kosovon desentralisaatiota. Opetussektorilla on kehitetty erityisopetusosaamista. Ihmisoikeuksien toteutumista tuetaan lukuisin hankkein. Naisten ja miesten tasa-arvo otetaan huomioon läpileikkaavasti kaikissa hankkeissa.

Tuki ympäristöalalla on kohdistunut mm. aluekehitykseen, ympäristönsuojeluun ja erityisesti metsäalan kehittämiseen – tämä luo edellytyksiä maiden rajat ylittävään käytännön yhteistyöhön alueella ja tukee vakauden ja turvallisuuden lisääntymistä.

Vuodesta 2014 eteenpäin tuen painopiste on yhä enemmän kaupassa ja kehityksessä. Suomi tukee Kosovon yksityissektorin kehittymistä, valmiuksia vientikauppaan sekä kykyä houkutella investointeja. Osallistava kasvu ja työllisyyden lisääminen ovat keskeiset tavoitteet. Vuodesta 2015 lähtien Suomen kahdenvälinen yhteistyö kattaa myös Pohjois-Kosovon serbienemmistöiset alueet.

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 5.5.2015


© Suomen suurlähetystö, Pristina | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot