Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Hallitukselta linjaukset ydinvoimasta ja uusiutuvan energiantuotannon edistämisestä - Suomen suurlähetystö, Pristina : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Puh. +381 38 737 000, S-posti: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 23.4.2010

Hallitukselta linjaukset ydinvoimasta ja uusiutuvan energiantuotannon edistämisestä   

Hallitus keskusteli ydinvoiman lisärakentamista koskevista periaatepäätöshakemuksista iltakoulussaan keskiviikkona 21. huhtikuuta. Nämä ydinlaitoksia koskevat hakemukset pyritään saamaan valtioneuvoston käsittelyyn 6.5.2010.

ltakoulu puolsi jatkovalmistelun pohjaksi elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen esitystä, jonka mukaan valtioneuvosto tekisi myönteisen periaatepäätöksen ydinvoiman lisärakentamiseksi Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fennovoima Oy:n hakemuksista ja kielteisen periaatepäätöksen Fortumin hakemuksesta. Samassa yhteydessä tehtäisiin myönteinen periaatepäätös Posivan hakemuksesta TVO:n hankkeen käytetyn polttoaineen huollosta. Vastaavasta Fortumia koskeva hakemuksesta tehtäisiin kielteinen päätös.

– Hallitus on ottanut ilmastohaasteen vakavasti. Nyt linjatut energiaratkaisut vievät Suomea radikaalisti päästöttömään suuntaan. Samalla annamme Suomen teollisuudelle vahvan signaalin investoida ja luottaa Suomeen, linjasi elinkeinoministeri Pekkarinen iltakoulun jälkeen.

– Historiallista on myös se, että nyt tehdyillä ratkaisuilla Suomi pääsee monen vuosikymmenen jälkeen irti tuontisähköstä. Tulemme tuottamaan itse oman energiamme ja teemme sen vielä puhtaasti, kertoi Pekkarinen.

Hallituksen muut tavoitteet sähkömarkkinoilla ovat sähkön saatavuuden turvaaminen, sähkön hinnan pitäminen kohtuullisena sekä sähkön tuotannon ympäristövaikutusten pitäminen hyväksyttävinä.

Uusiutuva energia, energiatehokkuus ja ydinvoima välineet päästövähennyksiin

Ydinvoiman lisärakentaminen on yksi osa hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukaisia energialinjauksia. Muut vähäpäästöiseen, energiaomavaraiseen ja kilpailukykyiseen Suomeen vievät linjaukset ovat uusiutuvan energian käytön lisääminen sekä energiansäästön ja energiatehokkuuden parantaminen.

Hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä sopi 20.4.2010 laajan uusiutuvan energiaa koskevan velvoitepaketin sisällöstä. Sen tavoitteena on lisätä uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa energiantuotantoa vuoteen yhteensä 38 terawattitunnilla 2020 mennessä. Paketilla edistetään erityisesti metsähakkeen ja muun puuenergian käyttöä, tuulivoimaa, liikenteen biopolttoaineiden käyttöä sekä lisäämällä lämpöpumppujen käyttöä. Sen avulla Suomi pystyisi myös täyttämään EU-velvoitteensa nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Valtioneuvosto teki 4.2.2010 periaatepäätöksen energiatehokkuuden edistämistoimien tehostamisesta. Päätöksessä esitetyillä toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan yhteensä 37 TWh säästö energian kokonaiskulutuksessa vuoteen 2020 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elinkeinoministerin esitys VN-kannaksi ydinvoimalaitoksiin kesäranta (pdf) (16.8 KB)

Ydinvoima ja periaatepäätöshakemukset hallituksen iltakoulussa 21.4.2010, ppt-esitys (pdf) (110.4 KB)
 

Kuva: ajari, flickr.com   ccby2.0 
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.4.2010


© Suomen suurlähetystö, Pristina | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot