Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Regeringens riktlinjer om kärnkraft och främjande av produktionen av energi från förnybara energikällor - Finlands ambassad, Pristina : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Tel. +383 38 737 000, E-post: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 23.4.2010 | Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Regeringens riktlinjer om kärnkraft och främjande av produktionen av energi från förnybara energikällor

Vid sin aftonskola onsdagen den 21 april 2010 diskuterade regeringen ansökningarna om principbeslut för att bygga ut kärnkraften. Målet är att ansökningarna om byggandet av nya kärnanläggningar behandlas vid statsrådets sammanträde den 6 maj 2010.

Vid sin aftonskola tillstyrkte regeringen näringsminister Mauri Pekkarinens förslag att statsrådet som grund för fortsatt beredning fattar ett positivt principbeslut om Teollisuuden Voima Oyj:s (TVO) och Fennovoima Ab:s ansökningar om att bygga ny kärnkraftskapacitet och ett negativt principbeslut om Fortums ansökan. Vid samma tillfälle ska ett positiv principbeslut fattas om Posiva Oy:s ansökan beträffande hanteringen av det använda kärnbränsle som uppkommer vid TVO:s nya anläggning. Vidare ska ett negativt principbeslut fattas om Posiva Ab:s ansökan beträffande Fortum.

– Regeringen har tagit klimatutmaningen på allvar. De linjer beträffande lösandet av energifrågan som nu stakats ut styr Finland radikalt i utsläppsfri riktning. Samtidigt ger vi en kraftig signal åt den finländska industrin att investera i och lita på Finland, konstaterade näringsminister Pekkarinen efter aftonskolan.

– Det som också är historiskt är att i och med de beslut som nu fattats blir Finland efter många årtionden fritt från sitt beroende av importerad el. Vi kommer att själva producera den energi som vi behöver, och gör det dessutom med rena metoder, berättade Pekkarinen.

Regeringens övriga mål för elmarknaden är tryggande av tillgången på el, säkerställande av att elpriset hålls på en rimlig nivå samt säkerställande av att miljökonsekvenserna av elproduktionen hålls på en godtagbar nivå.

Förnybar energi, ökad energieffektivitet och kärnkraft - metoder för att minska utsläppen

Utbyggnad av kärnkraften är ett led i verkställandet av regeringens riktlinjer för klimat- och energipolitiken. Ökad användning av förnybar energi, ökat energisparande och bättre energieffektivitet är andra målsättningar som ska resultera i låga utsläppsnivåer, hög självförsörjningsgrad och förbättrad konkurrenskraft för Finland.

Regeringens ministerarbetsgrupp för klimat- och energipolitik nådde den 20 april 2010 en överenskommelse om ett omfattande åtagandepaket i fråga om förnybar energi. Målet är att fram till år 2020 öka andelen energiproduktion som baserar sig på förnybara energiformer med sammanlagt 38 terawattimmar (TWh) av slutförbrukningen av energi. Genom paketet främjas särskilt användningen av skogsflis och annan träenergi, vindkraft och biobränslen samt ökad användning av värmepumpar. Med hjälp av paketet ska Finland också kunna fullgöra sin EU-förpliktelse att höja andelen förnybar energi till 38 procent av slutförbrukningen av energi år 2020.

Statsrådet fattade ett principbeslut om energieffektivitetsåtgärder den 4 februari 2010. De åtgärder som presenterades i principbeslutet bedöms kunna möjliggöra en besparing på sammanlagt 37 TWh i slutförbrukningen av energi fram till år 2020.

Arbets- och näringsministeriet

 Foto: ajari, flickr.com   ccby2.0 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 23.4.2010


© Finlands ambassad, Pristina | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter