Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomalaista maatalousneuvonnan osaamista Kosovoon - Suomen suurlähetystö, Pristina : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Puh. +383 38 737 000, S-posti: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 23.11.2012

Suomalaista maatalousneuvonnan osaamista Kosovoon

Seminaari. Kuva: Katri HämeenniemiKosovolaisen maatalousneuvonnan nykytilaa ja tulevaisuutta sekä uuden koulutusmallin tuomia mahdollisuuksia tarkasteltiin Agricultural Advisory Services in Kosovo -seminaarissa Pristinassa 22. marraskuuta. Seminaari oli osa hanketta, jossa kehitetään maatalousneuvojien koulutusmallia Kosovoon. Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, ProAgria Keskusten Liitto sekä Pristinan yliopisto. Rahoittajana on Suomen ulkoministeriö.

Suomen edustuston päällikkö Anne Meskanen painotti seminaaripuheessaan, että hankkeen aihe on Kosovolle keskeisen tärkeä.

– Kosovo on edelleen hyvin riippuvainen ruoan tuonnista, mutta maataloudella on suunnattomat kehittymismahdollisuudet. Maatalouden ja ruoankäsittelyn kehitys voi lisätä kauppaa ja työpaikkoja ja merkittävästi edistää Kosovon vaurautta.

Suomalainen osaaminen kiinnostaa

Opetus ja maatalousneuvonta ovat Suomen vahvoja osaamisalueita. Kosovo tavoittelee nousua kohti elintarvikeomavaraisuutta ja korkealaatuista tuotantoa, ja suomalaiselle kokemukselle on käyttöä. Nykyisellään Kosovon haasteina ovat muun muassa pieni tilakoko, viljelijöiden ja muiden elintarvikeketjun toimijoiden osaamistason alhaisuus sekä vakiintumaton hallinto- ja neuvontajärjestelmä. Suomalaisilla on annettavaa erityisesti maidontuotannon osaamisessa ja laatutyössä. Myös suomalaiset opetusmenetelmät kiinnostavat.

Maatalousneuvojaksi monimuotokoulutuksella

Lokakuun alussa käynnistyneeseen maatalousneuvojien koulutukseen osallistuu 30 opiskelijaa, joilla on jo taustalla maatalousalan koulutus. Työuraa koulutettavilla on niin neuvonnan, hallinnon, projektien kuin yrityselämänkin palveluksessa.

Koulutusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Kosovon maatalousministeriön kanssa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja siinä hyödynnetään tiimityöskentelymenetelmiä sekä oppimista aitojen maatilojen parissa.

Päävastuun koulutuksen käytännön toteutuksesta kantaa Pristinan yliopiston maatalous- ja eläinlääketieteellinen tiedekunta, mutta koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat tukena Savonia ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan tiimi sekä ProAgrian neuvontaosaajat.

Opinnäytetyö kosovolaisista maitotiloista koulutuksen tukena

Lehmiä kosovolaisella maitotilalla. Kuva: Tiina KokkoLehmiä kosovolaisella maitotilalla. Kuva: Tiina Kokko

Agrologi (ylempi AMK) Tiina Kokon hiljattain julkaistu opinnäytetyö pureutuu kosovolaisten maitotilojen kehittämistarpeisiin. Tiloilla on parantamisen varaa muun muassa kiimantarkkailussa, mutta esimerkiksi sorkkahoito on hyvällä tasolla. Tilalliset myös pitävät ammatistaan ja ovat kiinnostuneita kehittämään maataloutta.

Kokko keräsi tutkimuksensa aineiston havainnoimalla maidontuotannon käytäntöjä 13 kosovolaisella lypsykarjatilalla ja haastattelemalla viljelijöitä. Työn liitteenä olevaa kuvallista materiaalia hyvistä lypsyrutiineista esivalmisteluineen sekä kiimantarkkailusta tullaan hyödyntämään Kosovossa viljelijöiden ja neuvojien koulutusmateriaalina.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.11.2012


© Suomen suurlähetystö, Pristina | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot