Direct to content
Ministry for Foreign Affairs of Finland

Pohjois-Kosovossa on akuutti tarve lähisuhdeväkivallan uhrien turvakodille - Embassy of Finland, Pristina : Current Affairs

EMBASSY OF FINLAND, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Tel. +383 38 737 000, E-mail: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Font_normalFont_bigger
 
Uutiset, 5/25/2015

Pohjois-Kosovossa on akuutti tarve lähisuhdeväkivallan uhrien turvakodille

Suomen suurlähetystö Pristina
Edustuston päällikkö Anne Meskanen, Aktivin projektijohtaja Miodrag Milicevic, paneelin juontaja Milena Djelic ja Aktivin projektikoordinaattori Caleb Waugh konferenssissa.
Edustuston päällikkö Anne Meskanen, Aktivin projektijohtaja Miodrag Milicevic, paneelin juontaja Milena Djelic ja Aktivin projektikoordinaattori Caleb Waugh konferenssissa.

Lähisuhdeväkivallan uhrien auttaminen on Pohjois-Kosovossa heikolla tolalla. Suurimpana syynä tähän on uhrien auttamiseen tarvittavien resurssien puute julkisissa instituutioissa. Lisäksi yhteiskunnan asenteet ja aiheen sensitiivisyys ovat estäneet asian käsittelyn paikallisissa yhteisöissä. Neljässä pohjoisessa kunnassa, Pohjois-Mitrovicassa, Zvecanissa, Zubin Potokissa ja Leposavicissa ei myöskään ole turvakotia lähisuhdeväkivallan uhreille.

Pohjois-Mitrovicassa toimiva kansalaisjärjestö Aktiv toteutti Suomen Pristinan suurlähetystön tukemana kaksi projektia lähisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi vuosina 2013 ja 2014. Ensimmäinen projekti keskittyi tietoisuuden levittämiseen ja Pohjois-Kosovon lähisuhdeväkivallan tutkimukseen. Toteutetun tutkimuksen mukaan 34 % Pohjois-Kosovossa elävistä naisista on kokenut lähisuhdeväkivaltaa ja 95 % naisista ei luota instituutioiden kykyyn käsitellä tapauksia.

Aktivin vuoden 2014 projekti osoitti heikkoudet institutionaalisissa menetelmissä käsitellä lähisuhdeväkivaltaa ja puutteet turvakodin perustamiseen tarvittavissa resursseissa. Projektin aikana huomattiin kuitenkin, että julkisten instituutioiden välillä on vahva konsensus siitä, että turvakodille on tarvetta ja että sosiaalityön ja poliisin yhteistyötä on vahvistettava. Projekti sai siten vahvan tuen paikallisilta toimijoilta. Osana hanketta koulutettiin poliisin, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon työntekijöitä, kasvatettiin tietoisuutta julkisen sektorin työntekijöiden parissa ja saatiin aikaan oikeudellinen ja institutionaalinen perusta turvakodin perustamiseksi. Seuraava askel on löytää taloudellisia tukijoita hankkeelle.

Projektin viimeinen toiminto oli 14. toukokuuta pidetty konferenssi, joka toi yhteen paikallisen turvakodin potentiaaliset tukijat. Konferenssissa olivat läsnä paitsi edellisten projektien tukijat, paikallisten ja kansallisten instituutioiden edustajat, media ja kansalaisjärjestöt Pohjois-Kosovosta.

Edustuston päällikkö Anne Meskanen korosti puheessaan turvakodin merkitystä ja sen vaikutuksia lähisuhdeväkivallan uhreihin. "Turvakoti rohkaisee uhreja ilmoittamaan väkivallasta ja etsimään apua", Meskanen painotti. Tämän lisäksi tärkeää Meskasen mukaan on turvakodin pysyvyys, joka on mahdollista vain, jos paikalliset instituutiot ja keskusinstituutiot ovat sitoutuneet projektin päämääriin ja ovat valmiita tukemaan sitä myös taloudellisesti.

Varmistaakseen turvakodin pysyvyyden Aktiv aikoo integroida sen osaksi kunnallisia rakenteita ja instituutioita. Pohjois-Mitrovican kunta on jo luvannut maapalstan turvakodille ja Aktiv on aloittanut varainkeruun sen rakentamiseksi.  Pohjois-Mitrovican turvakoti kattaisi kaikkien neljän kunnan tarpeet. Turvakoti ei palvelisi ainoastaan lähisuhdeväkivallan uhreja, mutta auttaisi myös kehittämään julkisten instituutioiden toimintaa ja palveluita uhrien auttamiseksi. 

Print this page

This document

Updated 6/4/2015


© Embassy of Finland, Pristina | About this site | Contact information