Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Twinning-projekti kehittää Kosovon opetusmenetelmiä - Suomen suurlähetystö, Pristina : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Puh. +383 38 737 000, S-posti: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 18.6.2015

Twinning-projekti kehittää Kosovon opetusmenetelmiä

Suomen suurlähetystö Pristina
Projektorin kytkentä onnistuu ryhmätyönä vaivatta.
Projektorin kytkentä onnistuu ryhmätyönä vaivatta.

Suomi on tukenut Kosovon koulutussektorin kehittämistä jo vuodesta 2000 lähtien. Suomen koulutushankkeet Kosovossa ovat painottaneet inklusiivista, eli eri ryhmät ja erilaiset oppijat huomioon ottavaa koulutusta. Erityispainotus on ollut oppilaiden erityistarpeiden ja oppimisvaikeuksien tunnistamisessa sekä vammaisten oppilaiden oikeuksien ja tarpeiden huomioimisessa.

Nyt käynnissä oleva Twinning-hanke on Suomen viides koulutushanke Kosovossa. Hanke on toiminut nyt yli vuoden ajan tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi, koulutuksen laadun parantamiseksi ja koulutussektorin kapasiteetin kasvattamiseksi. Hankkeen päätavoitteena on tukea Kosovon uuden opetussuunnitelman toimeenpanoa kouluissa ja kunnissa.

Suomalaisen Omnia-oppilaitoksen johdolla ja Itävallan KulturKontakt Austria -järjestön kanssa yhdessä toteutettava Twinning-hanke "Support Implementation of the Kosovo Ecucation Strategic Plan 2011−2016" toimii kiinteässä yhteydessä Kosovon opetusministeriön kanssa. EU:n rahoittama 34 kuukautta kestävä hanke on budjetiltaan neljä miljoonaa euroa.

Suomen suurlähetystö Pristina
Kouluihin on hankittu modernia tietotekniikkaa EU:n tuella.Kouluihin on hankittu modernia tietotekniikkaa EU:n tuella.

Hanke on pyrkinyt nimenomaan suoraan sovellettavissa olevien ruohonjuuritason käytäntöjen vakiinnuttamiseen kouluissa, jotta opetussuunnitelmaa pystyttäisiin toteuttamaan myös käytännössä. EU:n tuella kouluihin on hankittu muun muassa kannettavia tietokoneita ja projektoreita ja 134 koulussa järjestetään tietotekniikkakoulutuksia tietokoneiden, projektorien ja Windows 8 -käyttöjärjestelmän käyttöön.

Lähetystö vieraili Mihail Gramenon koulussa Fushë Kosovan kunnassa. Koulussa on otettu käyttöön uudet EU:n tuella hankitut IT-laitteet ja Twinning-hankkeen asiantuntija Imad Kawani kouluttaa opettajia niiden käyttöön ja hyödyntämiseen opetuksessa.

Koulun rehtori Ismet Gashi kertoo koulussa opiskelevan yli 1700 oppilasta, opettajia on 70 ja hallinnollisia asioita hoitaa rehtorin lisäksi ainoastaan koulun sihteeri. Oppilaat opiskelevat kahdessa vuorossa, mutta silti luokkahuoneissa opiskelee kerralla lähemmäs 40 lasta. Työtä nopeuttavalle ja tehostavalle tietotekniikalle on siis tarvetta.

Kawanin pitämä koulutus alkaa opettajien ryhmätyöllä, jossa harjoitellaan kannettavan tietokoneen ja projektorin kytkentää toisiinsa. Kun projektorit on saatu toimimaan, harjoitellaan seuraavaksi Windows 8 -käyttöjärjestelmän, Power Pointin, Wordin ja Excelin käyttöä.  Jokaiselle koneelle tallennetaan ohjevideo, johon opettajat voivat myöhemmin palata.

Koulutukseen osallistuvista 12 opettajasta vain kolme on miehiä, tämä on tyypillistä perusasteen kouluissa Kosovossa, kun taas ylemmällä toisella asteella ja yliopistoissa vain kolmasosa opettajista on naisia. Kawani kertoo, että tämän ryhmän opettajat ovat poikkeuksellisen kokeneita tietotekniikan käyttäjiä. Edellisessä koulussa koulutus aloitettiin siitä, miten tietokone kytketään päälle ja sammutetaan. Kosovossa internetin käyttö on ympäröiviin valtioihin verrattina hyvin yleistä. Yksi syy tähän on yhteydenpito muualla asuviin sukulaisiin. Internetin ja tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa on kuitenkin vielä vähäistä.

Suomen suurlähetystö Pristina
Mihail Gramenon opettajat Selvide Ahmeti (vas.), Saranda Berisha ja Ismete Shabani harjoittelevat Windows 8 -käyttöjärjestelmän käyttöä.Mihail Gramenon opettajat Selvide Ahmeti (vas.), Saranda Berisha ja Ismete Shabani harjoittelevat Windows 8 -käyttöjärjestelmän käyttöä.

Mihail Gramenon opettajat Selvide Ahmeti, Saranda Berisha ja Ismete Shabani ovat kaikki toimineet opettajina yli 10 vuotta, Shabani jopa 25 vuotta. Berisha, joukon nuorin opettaja, kertoo käyttävänsä tietotekniikkaa opetuksessa päivittäin. Berisha muun muassa näyttää oppilaille opetusvideoita ja piirrettyjä ja soittaa musiikkia netistä. Ongelmia tuottaa kuitenkin se, että projektoreita ei ole vielä asennettu luokkiin. Ahmeti ja Shabani puolestaan käyttävät tietokonetta hallinnollisten asioiden hoitoon ja lukujärjestysten laatimiseen, eivät opetukseen. Opettajat vaikuttavat kuitenkin innokkailta oppimaan.

Tietotekniikan tuominen kouluihin on tärkeää myös siksi, että Kosovossa oppikirjat ovat vanhentuneita, vanhoillisia ja palvelevat heikosti oppimista. Lisäksi kielivähemmistöille on vaikea löytää materiaalia äidinkielellä. Internetin ihmeellinen maailma tuo opettajille siis lisää valinnanvaraa ja mahdollisuuksia kehittää opetusta.

Suomen suurlähetystö on tukenut myös useita pienempiä koulutushankkeita paikallisen yhteistyön määrärahan kautta. Tällä hetkellä käynnissä on kaksivuotinen projekti Kosovo Association for Promotion of Inclusive Education (KAPIE) -järjestön kanssa, jonka tarkoituksena on parantaa vammaisten lasten koulutusmahdollisuuksia. The Ideas Partnership -järjestö puolestaan pyrkii Suomen tuella estämään tyttöjä sekä romani-, ashkali- ja egyptiläisyhteisöihin kuuluvia lapsia keskeyttämästä koulunkäyntiä.

Suurlähetystö on myös painottanut liikunnan merkitystä osana koulutusta tukemalla kahden vuoden ajan Sport sans frontières -järjestön projektia Sport4Youth. Lisäksi ammattikoulutuksen ja työelämän yhteyksiä pyritään parantamaan UNDP:n Active Labour Market-ohjelman avulla, joka muun muassa tarjoaa työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja nuorille ja yhteiskunnallisesti heikossa asemassa oleville. 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.7.2015


© Suomen suurlähetystö, Pristina | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot