Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kosovon naiset yli etnisten rajojen yhdessä rakentamassa rauhaa yhteisöjen välille - Suomen suurlähetystö, Pristina : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Puh. +383 38 737 000, S-posti: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 28.7.2015

Kosovon naiset yli etnisten rajojen yhdessä rakentamassa rauhaa yhteisöjen välille

© Suomen suurlähetystö, Pristina

Heinäkuussa RWL SEE:n keskustelutilaisuus kokosi monet naisvaikuttajat pohtimaan Brysselin sopimuksen täytäntöönpanoa. Naiset olivat erityisen kiinnostuneita siitä, miten sopimuksen täytäntöönpano etenee ja miten mahdolliset muutokset tulevat vaikuttamaan heidän yhteiskunnalliseen asemaansa. Heinäkuussa RWL SEE:n keskustelutilaisuus kokosi monet naisvaikuttajat pohtimaan Brysselin sopimuksen täytäntöönpanoa. Naiset olivat erityisen kiinnostuneita siitä, miten mahdolliset muutokset tulevat vaikuttamaan heidän yhteiskunnalliseen asemaansa. 

Huolimatta Kosovon verrattain edistyksellisistä oikeudellisista rakenteista ja olemassa olevista sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävistä mekanismeista, naisilla on yhä syvä kuilu ylitettävänään, jotta tasa-arvo toteutuisi myös sosioekonomisten olosuhteiden ja poliittisen päätöksenteon suhteen.  Yleinen työllisyystilanne on epäilemättä Kosovon nykyhaasteista suurin, ja erityisen hankalana se näyttäytyy etenkin naisille. Vain 18 prosenttia Kosovon naisista on työllistynyt virallisilla työmarkkinoilla, kun miehillä vastaava luku on 55 prosenttia. Naiset ovat aliedustettuina myös päätöksenteon kaikilla tasoilla. Tämän lisäksi YK:n tasa-arvojärjestö UN Women yhdessä Kosovon tilastokeskuksen kanssa arvio, että neljässä tapauksesta viidestä lähisuhdeväkivalta perheessä kohdistuu juuri naisiin tai tyttöihin.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on turvattu Kosovon perustuslaissa. Sen mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo yhteiskunnan demokraattisen kehityksen kannalta. Laki takaa yhtäläiset mahdollisuudet poliittiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen vaikuttamiseen niin miehille kuin naisillekin. Vaalilain puitteissa naisille on määrätty 30 prosentin paikkakiintiö kansallisessa sekä kunnallistason päätöksenteossa. Tämän lisäksi hallitus on hyväksynyt useita edistyksellisiä lakeja, jotka puuttuvat lähisuhdeväkivaltaan sekä niihin ongelmiin, jotka hankaloittavat naisten oikeuksien ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumista.

Lakien täytäntöönpano on kuitenkin yhä puutteellista eikä riittäviä varoja toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoon useinkaan löydy. Jotta tie todelliselle kehitykselle avautuisi, Suomi yhdessä YK:n Kosovossa läsnä olevien järjestöjen kanssa on mukana tukemassa Kosovon lähisuhdeväkivallan vastaisen strategian, toimintasuunnitelman ja lain täytäntöönpanoa. Suomen ulkoministeriön avustuksella lähisuhde- ja kotiväkivaltaa torjuva hanke tukee YK: n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan päätöslauselman 1325 toimeenpanoa Kosovossa. Tänä vuonna Ahtisaaren Kosovo-suunnitelmaa noudattaen hankkeen toiminta laajeni myös Pohjois-Kosovon serbienemmistöisiin kuntiin. Näin Suomi on osaltaan edistämässä Brysselin sopimuksen täytäntöönpanoa ja Serbian ja Kosovon naapurisuhteiden normalisointia. Hanke tukee samalla myös taloudellista kehitystä ja naisten työllistymistä koko Kosovon alueella.

Suomen ja Kosovon yhteiset pyrkimykset eivät kuitenkaan lopu tähän. Suomen suurlähetystö tukee paikallisen yhteistyön määrärahan instrumentillaan Regional Women’s Lobby for Peace, Security and Justice in South Eastern Europe (RWL SEE) -verkostoa. Verkoston Women Together in Support to Brussels Agreement  -hankkeen tavoitteena on edistää vuoropuhelua ja rakentaa luottamusta Kosovon eri etnisten ryhmien välille. Hanke pyrkii erityisesti luomaan keskusteluyhteyden Kosovon albaanien ja Kosovon serbien välille.

Heinäkuun lopussa RWL SEE kokosi yhteen naisvaikuttajia. Naispoliitikot ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kokoontuivat Gracanicassa tiistaina 21. ja Novo Brdossa keskiviikkona 22. heinäkuuta.  Osallistujat kuuntelivat Kosovon dialogiministeri Edita Tahirin esitystä Brysselin sopimuksen täytäntöönpanosta. Naiset olivat erityisen kiinnostuneita siitä, miten sopimuksen täytäntöönpano etenee ja miten mahdolliset muutokset tulevat vaikuttamaan heidän yhteiskunnalliseen asemaansa. Parannuksia vaaditaan. Naiset niin Gracanicassa kuin Novo Brdossakin jakoivat kokemuksiaan kohtaamistaan haasteista omistusoikeuskysymyksiä, työttömyyttä, liikkumisvapauden rajoituksia sekä kielellisiä oikeuksia koskien.

© Suomen suurlähetystö, Pristina

Kosovon dialogiministeri Edita Tahiri (oikealla) esitti näkemyksensä Brysselin sopimuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista alueen vakauteen Gracacinassa. Vieressä kuuntelee Kroatian parlamentin jäsen Gordana Sobol. Kosovon dialogiministeri Edita Tahiri (oikealla) esitti näkemyksensä Brysselin sopimuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista alueen vakauteen Gracacinassa. Vieressä kuuntelee Kroatian parlamentin jäsen Gordana Sobol. 

RWL SEE:n jäsenet Kroatiasta, Montenegrosta ja Makedoniasta osallistuivat keskusteluun kertomalla kokemuksiaan omien maidensa EU-integraatioprosesseista ja pohtivat, mitä vaikutuksia integraatiolla on naisten asemaan ollut. Tilaisuuksien päätteeksi naiset totesivat, että vain yhteistyön kautta he voivat olla mukana nopeuttamassa Kosovon ja Serbian välisten suhteiden normalisoimista ja integraatioprosessia. Yhteistyö on avain myös rauhan ja vakauden vahvistamiseen niin Kosovossa kuin koko Balkanin alueella. 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.8.2015


© Suomen suurlähetystö, Pristina | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot