Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kosovon oikeuslääkintää kehitetään suomalaisella asiantuntemuksella - Suomen suurlähetystö, Pristina : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Puh. +383 38 737 000, S-posti: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 13.8.2015

Kosovon oikeuslääkintää kehitetään suomalaisella asiantuntemuksella

Oikeuslääketiede on ensiarvoinen rikosoikeudellinen työkalu, joka tarjoaa kiistattomia todisteita rikoksen tekotavasta sekä olosuhteista sen aikana. Vuonna 2010 perustetun Kosovon oikeuslääkintäosaston tehtäviksi on oikeuslääkintää koskevassa laissa määritelty oikeuslääketieteellisten tutkimusten suorittaminen, kuolemansyiden selvittäminen ja Kosovon aseellisen konfliktin jälkeen kadonneiden ja haudoista löydettyjen ruumiiden tutkiminen ja tunnistaminen. Ihmisoikeuksien toteutumiseksi oikeuslääkinnän laatua on kuitenkin vielä vahvistettava ja vanhentuneita hoitokäytäntöjä päivitettävä. Vahva suomalainen asiantuntemus oikeuslääketieteen alalta on ollut keskeisessä roolissa koko kehitysprosessin ajan.

© Suomen suurlähetystö, Pristina
Oikeushammaslääketieteentohtori Sinikka Salo
EU:n IPA-hankkeen projektinjohtaja Sinikka Salo esittelee opiskelijoiden käytössä olevaa harjoitusmateriaalia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhdessä Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston kanssa kehittää oikeuslääkintää Kosovossa. Oikeushammaslääketieteen tohtori Sinikka Salon johdolla kaksivuotisen EU:n rahoittaman kehittämishankkeen aikana parannetaan ja uudistetaan Kosovon oikeuslääkintäosaston rakenteita, hallintoa ja toimintoja. 

Myös Kosovon oikeusministeriö on parhaillaan uudistamassa Kosovon oikeuslääkintää säätelevää lakia vuodelta 2010. EU:n hanke tukee oikeuslääkintäosastoa lakimuutoksen valmistelussa. Uudistuksella pyritään keventämään raskasta byrokratiaa sekä varmistamaan laitoksen riippumattomuus ja demokraattinen valvonta. Tavoitteena on tehdä oikeuslääkintäosastosta korkeatasoinen yksikkö, joka pystyy antamaan hyvälaatuisia, eurooppalaisten käytäntöjen mukaisia oikeuslääkintäpalveluita. 

Oikeusantropologian tohtori, Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation oikeuslääkintäosaston apulaisjohtaja Tarja Formisto taas työskentelee Kosovossa varmistaakseen että mahdollisimmat monet Kosovon aseellisen konfliktin aikana kadonneista uhreista tunnistetaan ja uhrien perheet saavat saattaa lähiomaisensa haudan lepoon. 

Joukkohautojen löytäminen ja uhrien tunnistaminen on kuitenkin osoittautunut pitkäksi ja haastavaksi prosessiksi. Piinaava epätietoisuus Kosovon sodassa kadonneiden sukulaisten kohtalosta painaa yhä monien perheiden mieliä. Sodan jälkeen 6028 henkilöä raportoitiin kadonneiksi konfliktin aikana, heistä 1654 henkilön kohtalo on pysynyt tuntemattomana tähän päivään asti. Kosovon albaanien lisäksi kadonneiden joukossa on 535 serbiä tai muun vähemmistön edustajaa. Konfliktin jälkeen tapahtumien kulkua on usein tietoisesti salailtu, eikä kaikkien kadonneiden kohtaloa pystytä luultavasti koskaan selvittämään. 

Epätietoisuus on kalvanut Kosovon ja Serbian välejä yli vuosikymmenen ja hidastanut yhteisöjen välistä sovittelutyötä konfliktin jälkeen. Kadonneiden kohtalon selvittämättömyys on luonut otollisen maaperän huhupuheille, epäilyksille ja osin perättömillekin syytteille ja vahingoittanut etnisten ryhmien välisiä suhteita, monien mielestä pysyvästi. Perheet ja yhteisöt, jotka yhä pohtivat kadonneiden jäsentensä kohtaloa, eivät ole valmiita unohtamaan menneisyyden kaunoja vaan epätietoisuus heijastuvat kielteisinä asenteina yksilöiden arkeen ja yhteisöjen välisiin suhteisiin. Antamalla äänen vaiennetuille uhreille oikeuslääketieteen keinoin voidaan varmistaa, että konfliktin uhrit eivät kuole unohdettuina vaan heidän tarinansa kuullaan ja syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan. Ihmisoikeuksien toteutuminen tulevaisuudessa voidaan turvata vain osoittamalla, että syylliseksi todistetut joutuvat kantamaan tekojensa seuraukset.

© Suomen suurlähetystö, Pristina
Oikeusantropologi Tarja Formisto
Euroopan unioin oikeusvaltio-operaation Eulexin oikeuslääkintäosaston apulaisjohtaja, oikeusantropologian tohtori, Tarja Formisto esittelee valokuvia arkistostaan. Kaikkein pienemmätkin luunsirut voivat kertoa kokonaisia tarinoita.

Presidentti Tarja Halonen osallistuu syyskuussa 2015 EU-hankkeen järjestämään korkean tason konferenssiin yhtenä pääpuhujista. Missing Persons – Way Forward -konferenssin tavoitteena on nostaa kansalaisten, poliitikkojen, median, tuomareiden ja muiden asianosaisten tietoisuutta ihmisoikeuksien ja väestönoikeusturvan toteutumiseksi tarvittavista toimista. Konferenssi käsittelee erityisesti kansainvälisten sopimusten noudattamista ja yhteistyön merkitystä.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.9.2015


© Suomen suurlähetystö, Pristina | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot