Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Sotilaallinen kriisinhallinta - Suomen suurlähetystö, Pristina : Suomi ja Kosovo : Sotilaallinen kriisinhallinta

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Puh. +381 38 737 000, S-posti: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Sotilaallinen kriisinhallinta

Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintatoimintaan on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tavoitteena on tätä kautta parantaa kansainvälistä turvallisuutta ja siten vahvistaa myös Suomen omaa turvallisuutta. Suomen osallistuminen on monipuolista sekä maantieteellisesti että tehtävien luonnetta ja operaatioiden eri johtojärjestöjä ajatellen. Suomi osallistuu aktiivisesti sekä sotilaalliseen että siviilikriisinhallintaan ja eri järjestöjen (YK, EU, Nato) kautta toteutettavaan kriisinhallintaan. Kosovossa Suomi on läsnä osana Naton johtamia KFOR-joukkoja (Kosovo Force).

Suomen osallistumisessa sotilaalliseen kriisinhallintaan pyritään keskittymään Suomen kannalta merkityksellisiin kriisialueisiin, joilla panoksemme avulla on saavutettavissa lisäarvoa ja joissa voidaan tukea sopivalla tavalla kriisinhallintaa kulloinkin toteuttavien tahojen toimintaa. Tarkoituksena on samalla panostaa tehtäviin, jotka ovat Suomen kannalta mielekkäitä ja kansallista puolustuskykyä kehittäviä.

Suomen osallistuminen KFOR-joukkoihin

KFORPristina, Kosovo (kuva: Puolustusvoimat)

KFOR vastaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) sotilaallisista osista. Monikansallisten, Naton johtamien KFOR-joukkojen ensisijaisena tehtävänä on Kosovon tilanteen vakauttaminen, toiminta turvallisen ympäristön luomiseksi ja pakolaisten paluumuuton helpottaminen. 

Suomella on aktiivinen rooli Kosovon rauhanturvaamisessa ja siviilikriisinhallinnassa. Suomalaisten rauhanturvaajien osallistuminen KFOR -joukkojen (NATO Kosovo Force) toimintaan alkoi elokuussa 1999. Alussa rauhanturvajoukon vahvuus oli noin 820 sotilasta, mikä on laskenut 20 sotilaaseen.

Siviili-sotilasyhteistyön edistäminen on ollut tärkeä osa suomalaisten joukkojen toimintaa Kosovossa. Tällä toiminnalla edistetään paikallista kehitystä tukemalla muun muassa väestöryhmien työllistymistä, vesihuoltoa, terveydenhoitoa ja koulujen kunnostamista. Kosovon itsenäistymisen myötä KFOR-joukot ovat tukeneet Kosovon turvallisuusjoukkojen (Kosovo Security Force, KSF) perustamista. 

© Suomen suurlähetystö, Pristina | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot