Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland i Kosovo - Finlands ambassad, Pristina : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 111, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Tel. +383 38 737 000, E-post: sanomat.pri@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Team Finland i Kosovo

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Finpro, Tekes, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: tjanster.team.finland.fi.

Team Finland-kontaktperson i Kosovo

Koordinator:

Pia Stjernvall, Ambassadör

Pia.Stjernvall@formin.fi

Team Finland i Kosovo

Team Finland nätverkets mål i Kosovo

Både de ekonomiska relationerna och handelsrelationerna mellan Finland och Kosovo är än så länge ganska dåliga. Målet för Finlands ambassad i Pristina är att stödja de Finska företagens möjligheter för att främja handel i långa loppet. Detta innebär till exempel främjande och marknadsföring av finskt kunnande under olika evenemang. Med hjälp av de olika pågående Twinning-projekten kan även igenkänningsfaktorn av de Finska företagen ökas.

Team Finland nätverket i Kosovo jobbar på ett adaptivt och flexibelt sätt, och är bra anpassat till de lokala förhållandena. Offentlig diplomati spelar en viktig roll i främjandet av export och handel. Tack vare utvecklingspolitik, samt offentlig diplomati som utövas genom de olika EU-instrumenten, har Finlands ambassads rykte som en aktiv och mångsidig aktör i Kosovo förstärkts.

Förutom ambassaden och dess insats, gör även de olika finska aktörerna inom kris- och civil krishanteringen värdefullt jobb i Kosovo.  Med hjälp av Twinning- och TAIEX-projekten stöder Finland lokala regerings- och administrations strukturer, samt stöder och hjälper Kosovo utveckla sitt beredskap för EU-integration.  

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.2.2018


© Finlands ambassad, Pristina | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter